Översikt över parken med gamla och nya stallet. foto Sven-Åke Karlsson