Detta gör vi varje dag, leder ut djuren till hagarna och leder hem dom