Översikt över parken med gamla och nya stallet. Foto Sven-Åke Karlsson.