Vår på Galaxen under en tid med Covid-19

Säkerhet och välbefinnande för våra gäster, personal och djur är vår prioritet och med anledning av Covid-19 anpassar vi verksamheten och har vidtagit nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en trygg miljö och förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringsbeslut och ber alla våra gäster att respektera rådande förhållningsregler för att minska smittspridningen.

 

Tänk på att

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk!
  • Tvätta händer ofta med tvål och vatten!
  • Håll avstånd, bilda inga täta köer!
  • Betala gärna med swish vid hästaktiviteterna så vi inte behöver hantera kontanter

Läs aktuell information på https://www.krisinformation.se/

 

 

Hö och halm

Foto. Jenny Elgh