De stora djuren går på Gärdsås mosse vardagar.

Ett stort tack till GESAB och PSAB för hjälpen med våra hagar