Galaxen så började det

Föreningen bildades 1978. Då hade vi cirka 30 medlemmar. Utgångspunkten var en kommunal parklek och föräldrar i närheten med ekologiskt intresse. Tillsammans byggde barn, föräldrar och parkens personal det hus som idag kallas gamla stallet.

1990 stod den nya föreningsbygnaden klar att använda och året därpå tog vi över driften av parken från kommunen.

1997 byggde vi ett stall till, det som idag kallas för stallet rätt och slätt.

Idag bedriver vi verksamhet i princip varje dag och till vår hjälp har vi både anställda och frivilliga.

Galaxen är en ideell förening. Vår inriktning har allt sedan starten 1978 varit att skapa fritidsaktiviteter för både barn, ungdom och vuxna. Idag fungerar vi som en stadslantgård och en ideellt driven fritidsgård. Vi utgör en daglig träffpunkt för många människor i alla åldrar. Miljöarbetet är mycket viktigt för oss och vi arbetar aktivt för att påverka miljön negativt så lite som möjligt

Caféhuset

I vårt caféhuset har vi lokaler för uthyrning.

Stadslantgården

Det stod ganska tidigt klart att djur var ett bra samlande ”redskap” att skapa verksamheten runt. Det började med en get, och fortsatte växa. Idag är vi en levande bondgård med många olika djur.

Våra djur

Tre hästar, en Nordsvensk, en blandras häst och en Shetlandsponny står i vårt stall. Vi har också två Rödkulla-kor, två Linderödssvin, samt ett antal får, höns, ankor, kaniner och en katt. Nästan alla våra djur är av svenska utrotningshotade lantraser. Djuren föds upp på ett naturligt och miljövänligt sätt, betäcks och föder sina avkommor på naturligt sätt.

Unik profil

Vi arbetar så långt det är möjligt med att bevara utrotningshotade svenska lantraser. Det finns några andra som också gör det, som exempelvis Skansen och Nordens Ark. Men det finns ingen som fungerar som Galaxen.

Dela den här sidan

unsplash